UBND QUẬN NAM TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON MỸ ĐÌNH 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mỹ Đình 1, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

                           

- Căn cứ Công văn số 136/PGDĐT ngày 12/5/2020 của phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

           - Căn cứ vào kế hoạch số 14/KH-MNMĐ1, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của trường mầm non Mỹ Đình 1 về công tác tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường mầm non Mỹ Đình 1 thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

                     + Nhà trẻ: 24 - 36 tháng (sinh từ tháng 01- 09/2018)

                    + Mẫu giáo bé: sinh năm 2017                         

                     + Mẫu giáo nhỡ: sinh năm 2016                                  

                     + Mẫu giáo lớn: sinh năm 2015

II. THỜI GIAN TUYỂN SINH

* Tuyển sinh trực tuyến: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi: Từ 04/8/2020 đến hết 6/8/2020

Lưu ý: Phụ huynh truy cập trên trang Webslte: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

* Ngày phát hành hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30' đến 11h30', các ngày 03/8/2020 đến 07/8/2020

* Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp (nhận hồ sơ): Buổi sáng từ 7h30' đến 11h30', các ngày từ 13/8/2020 đến hết 15/8/2020.

* Tuyển sinh bổ sung: Từ 18-20/8/2020 (nếu còn chỉ tiêu).

III. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH       

STT

Độ tuổi tuyển sinh

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Nhà trẻ (24-36 tháng)

50

 

2

  Mẫu giáo bé (sinh năm 2017)

120

 

3

Mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2016)

100

 

4

Mẫu giáo lớn (sinh năm 2015)

30

 

 

Tổng

300

 

  IV. HỒ SƠ TUYỂN SINH GỒM CÓ:

1. Đơn xin đăng ký xét tuyển theo mẫu (hồ sơ nhà trường)

2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 

3. Bản phô tô hộ khẩu (không công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

4. Bản phô tô chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) của bố và mẹ.

V. ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH

- Phòng số 1: Phòng học năng khiếu: gồm lứa tuổi mẫu giáo bé và mẫu giáo lớn.

- Phòng số 2: Tại phòng hội đồng: gồm lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo nhỡ.

  Địa chỉ: số 139, phố Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

                                                                                                                             TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH

                                                                                                                        (Đã ký)

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Chuyên