THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC TẠI TRƯỜNG - NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ vào công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng , chồng dịch COVID 19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước.

Do tình hình dịch bệnh COVID 19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Trường mầm non Mỹ Đình 1 điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 và xác nhận nhập học tại trường, cụ thể như sau:

1. Chuyển kế hoạch tuyển sinh trực tiếp sang tuyển sinh trực tuyến:

* Cách thức tuyển sinh: Phụ huynh thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến và truy cập vào trang Website của nhà trường: TRƯỜNG MẦM NON MỸ ĐÌNH 1 (mnmydinh1-ntl.edu.vn) Hoặc fanpage Trường mn Mỹ Đình 1 và click vào đường Link theo đúng lứa tuổi, đối tượng của con mình:

- Lứa tuổi nhà trẻ: sinh từ tháng 01/2019-09/2019, thuộc đối tượng 1,2,3:

PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (01/2019-09/2019) NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG MẦM NON MỸ ĐÌNH 1 (google.com)

- Lứa tuổi mẫu giáo bé: Trẻ sinh năm 2018, thuộc đối tượng 1,2,3:

PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH TRẺ SINH NĂM 2018 (MG BÉ) NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG MẦM NON MỸ ĐÌNH 1 (google.com)

- Lứa tuổi mẫu giáo nhỡ: Trẻ sinh năm 2017. Thuộc đối tượng 1,2,3:

PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH TRẺ SINH NĂM 2017 (MG NHỠ) NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG MẦM NON MỸ ĐÌNH 1 (google.com)

- Lứa tuổi mẫu giáo lớn : Trẻ sinh năm 2016. Thuộc đối tượng 1,2,3:

PHIẾU ĐĂNG KÍ TUYỂN SINH TRẺ SINH NĂM 2016 (MG LỚN) NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG MẦM NON MỸ ĐÌNH 1 (google.com)

Phụ huynh nào không đăng ký trực tuyến được, vui lòng liên hệ qua số điện thoại sau để được hỗ trợ kịp thời:

* Số điện thoại hỗ trợ: Cô Thu: 097.5544529, Cô Xuân: 098.4217788.

                                     Cô Thêu: 038.3339855

* Thời gian hỗ trợ: Trong giờ hành chính, từ ngày 23/7 đến ngày 28/7/2021

2. Việc đối khớp hồ sơ và các thủ tục xác nhập nhập học

Nhà trường sẽ thông báo đến các bậc phụ huynh trên bản tin của trường sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

 Trân trọng!

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                Nguyễn Thị Chuyên