Căn cứ vào kết quả tuyển sinh trực tuyến từ ngày 23/7-28/7/2021. Theo đường link của Ban tuyển sinh đã cung cấp.

Ban tuyển sinh đã tiến hành rà soát theo thứ tự đăng kí về thời gian từ trên xuống dưới và ưu tiên theo lần lượt từ đối tượng 1 đến 2 và 3.

Sau đây là danh sách kết quả trúng tuyển như sau: 

Danh sách trẻ nhà trẻ (sinh 2019) trúng tuyển:

 

Danh sách trẻ mẫu giáo bé (sinh 2018) trúng tuyển:

 

Danh sách trẻ mẫu giáo nhỡ (sinh 2017) trúng tuyển:

Danh sách trẻ mẫu giáo lớn (sinh 2016) trúng tuyển:

 

Danh sách trẻ dự bị trúng tuyển:

Danh sách học sinh đăng kí thông tin không hợp lệ:

 

* PH lưu ý:  

1. Sau khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ, được sự đồng ý UBND của Thành Phố về việc cho phép các trường học được hoạt động trở lại bình thường. Nhà trường sẽ thông báo cụ thể lịch tiếp nhận hồ sơ nhập học trên các trang mạng thông tin của nhà trường.

2. Các cháu đã trúng tuyển trong danh sách, đề nghị PH chuẩn bị sẵn đầy đủ hồ sơ theo quy định. Riêng đối với học sinh thuộc Đối tượng 3, nếu trong trường hợp đối chiếu hồ sơ không trùng khớp thì học sinh đó sẽ không trúng tuyển. Nhà trường sẽ bổ sung các cháu dự bị thay thế.

Trân trọng!