Hoạt động thăm quan Bảo tàng Lịch sử và xem  múa rối của các bé Trường MN Mỹ Đình 1