Kết quả thi môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm 2020

Xem tại link sau đây:

https://drive.google.com/file/d/1l_iBGq29cwajVYbm2h3TxsT8JvsytEpK/view?usp=sharing