Quyết định số 299/QĐ-BCĐTDVCGD về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập đối với kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020.

Nội dung Quyết định xem tại link này:

https://drive.google.com/file/d/1hKCuiN5GxeW7ec2L-oeptHC4RqjlvacF/view?usp=sharing