Thông báo lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2020.

Nội dung dầy đủ xem tại link này: 

https://drive.google.com/file/d/1YYbupc_Nm16tyGNdT5U7kAIigIcQZjdM/view?usp=sharing