6 bước rửa tay thường quy giúp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virut Corona gây ra.

 Cách hướng dẫn 6 bước rửa tay thường quy giúp phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virut Corona gây ra.