Bộ y tế khuyến cáo người dân cần làm những việc khi ở nhà để tránh dịch bệnh Covid - 19.

Bộ y tế khuyến cáo người dân cần làm những việc khi ở nhà để tránh dịch bệnh Covid - 19.