Cán bộ GV - NV trường mầm non Mỹ ĐÌnh 1 tham gia khử khuẩn phòng chống dịch Covid - 19.

Cán bộ GV - NV trường mầm non Mỹ ĐÌnh 1 tham gia khử khuẩn phòng chống dịch Covid - 19.