Hòa chung trong không khí “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta” chung tay phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng trong công tác phòng chống dịch, dưới sự chỉ đạo của UBND quận Nam Từ Liêm và phòng GD – ĐT quận, trong thời gian qua trường mầm non Mỹ Đình 1 đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền, chung tay phòng, chống dịch bệnh với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng với quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.