Để làm tốt công tác phòng dịch Covid - 19 nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới, trường Mầm non Mỹ Đình 1 đề nghị Phụ huynh học sinh nghiêm túc thực hiện việc kê khai tờ khai y tế (theo mẫu) cho con em mình trước ngày tựu trường 01/9/2020 theo chỉ đạo của công văn số 317/PGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Nam Từ Liêm. 

Trân trọng thông báo.


Mẫu tờ khai y tế dành cho học sinh mầm non