Để kịp thời đảm bảo an toàn về sức khỏe cho trẻ, khi xảy ra sự cố đối với nguồn nước toàn thành phố. Trường mầm non Mỹ Đình 1 đã nhanh chóng kịp thời liên hệ với công ty nước sạch Hà Nội cung cấp nước dùng riêng cho các con. 

Xe chở nước của công ty nước sạch đưa nước về nhà trường