Thực hiện công văn số 655/BTC ngày 11 tháng 3 năm 2021 của ban tổ chức cuộc thi trực tuyến: “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân”.Trường Mầm non Mỹ Đình 1 đã tổ chức để các các cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường triển khai, hưởng ứng tham gia thi trực tuyến bắt đầu từ 0h ngày 1/4/2021 đến 24h ngày 30/04/2021.

Với tinh thần học tập nghiêm túc các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và tham gia cuộc thi đầy đủ. Đến nay đã có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã hoàn thành bài thi của mình, trả lời đầy đủ 20 câu hỏi (bao gồm 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người dự thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm).

Trong quá trình diễn ra cuộc thi các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều hoàn thành bài thi của mình trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối Internet.

 Cuôc thi: “ Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân “ nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa, và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử.

 

Qua cuộc thi lần này cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã có những nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những thành tựu nổi bật, những kết quả đạt được đồng thời cũng nắm được phương hướng, mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, từ đó có sự thống nhất  về nhận thức mà mục tiêu của nghị quyết đã đề ra.

Bên cạnh đó giúp cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện quyền làm chủ của mình tham gia lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Hưởng ứng cuộc thi là hành động thiết thực của các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường mầm non Mỹ Đình 1 nhằm góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, đồng thời thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với hoạt động bầu cử, triển khai có hiệu quả các văn bản của Đảng và nhà nước về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đây cũng là kết quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Trường mầm non Mỹ Đình 1 trong thời gian vừa qua.