CÔ VÀ TRÒ TRƯỜNG MẦM NON MỸ IÌNH 1 TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM NẶN BÁNH TRÔI NHÂN DỊP TẾT HÀN THỰC 3/3

Công tác chuẩn bị

Các bé bắt đầu thực hành

 

Thành phẩm của các lớp