Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virut Covid - 19 gây ra.

 

Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virut Covid - 19 gây ra.