Kiến tập chuyên đề cấp quận hoạt động âm nhạc tại trường MN Mỹ Đình 1

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Ngày 13 tháng 12 năm 2019. Trường mầm non Mỹ Đình 1 tổ chức hoạt động kiến tập chuyên đề cấp quận lĩnh vực phát triển thẩm mỹ, hoạt động âm nhạc ở 4 độ tuổi, dưới đây là các hình ảnh trẻ và cô tham gia vào hoạt động học:

Hoạt động: Cảm thụ âm nhạc- lứa tuổi nhà trẻ. Do cô Hoàng Nga và cô Thanh thực hiện

Lứa tuổi MG bé: Nhận biết to nhỏ do cô Kim Ngân và côThanh Thủy thực hiện

 

Lứa tuổi MG nhỡ: Nậận biết nốt đen- đơn do cô Hồng Linh và cô Nguyễn An thực hiện

Lứa tuổi MG lớn: Hát bè vô can  và hát đuổi do cô Quỳnh Hoa và cô Hải Yến thực hiện