QUYẾT ĐỊNH SỐ 1660 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2