Thông báo số 918 của HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC quận Nam Từ Liêm