Thông báo uống vitamin của trạm y tế Phường Mỹ Đình 1